Je hebt geklikt op de mastkoker .

De mastkoker is aangebracht op de zwaarkast en de mast staat erin. De kikkers zijn op de mastkoker aangebracht.